lewy cien
O Firmie

EXEN s.r.o. rozpoczęła swoją działalność w połowie 2006 roku. Głównym zakresem działań naszej spółki jest obrót energią elektryczną na rynku hurtowym i handel transgraniczny. W I połowie 2007 roku nasza spółka została członkiem European Energy Exchange. W chwili obecnej mamy podpisane 6 umów przesyłowych z operatorami systemów przesyłowych w 5 krajach.

prawy cien
dol
Copyright EXEN 2008