lewy cien
O Firmie

EXEN s.r.o. rozpoczęła swoją działalność w połowie 2006 roku. Głównym zakresem działań naszej spółki jest obrót energią elektryczną na rynku hurtowym i handel transgraniczny. Mimo wieloletniego doświadczenia naszych pracowników i właścicieli można stwierdzić, iż dla naszej spółki był to okres „raczkowania”. W tym czasie spółka głównie koncentrowała się na rozwoju i poszerzeniu obszarów działania. Ten początkowy okres działalności naszej spółki charakteryzował się dynamicznym rozwojem w zakresie organizacyjnym. W I połowie 2007 roku nasza spółka została członkiem European Energy Exchange. W chwili obecnej mamy podpisane 6 umów przesyłowych z operatorami systemów przesyłowych w 5 krajach.

prawy cien
dol
Copyright EXEN 2008