lewy cien
O Firmie

EXEN s.r.o. zahájila svou činnost v polovině roku 2006. Hlavním předmětem naší činnosti je velkoobchod elektřinou a přeshraniční obchod. V 1. polovině roku 2007 se naše společnost stala členem European Energy Exchange. V současnosti máme podepsaných 6 smluv o přepravě elektřiny s operátory přenosových systémů v 5 státech.

prawy cien
dol
Copyright EXEN 2008